Бутил ацетат

  • Бутил ацетат үйлдвэрийн үнэ өндөр чанарын бөмбөрийн багц

    Бутил ацетат үйлдвэрийн үнэ өндөр чанарын бөмбөрийн багц

    N-бутил ацетат нь түдгэлзүүлсэн хольцгүй тунгалаг шингэн юм.Усанд бага зэрэг уусдаг, спирт, эфир болон бусад органик уусгагчидтай холилдох чадвар. Усанд муу уусдаг бутил ацетат, гомологийн доод хэмжээтэй харьцуулахад бутил ацетат нь гидролиз хийхэд хэцүү байдаг. Гэхдээ хүчил эсвэл шүлтийн нөлөөн дор гидролиз нь цууны хүчил үүсгэдэг. болон бутанол ...).